Iya na ko! Kalipayng di maasoy

1
Iya na ko! Kalipayng di maasoy,
Tam-is nga tubag sa gugma Niya;
Malipayong “Oo’s” ’yang “Ay’g kahadlok,
Gitubos ka Nako, Akoa ka.”
2
Iya na ko! Pagsugid malipayon,
Asawa sa kasal nahinumdom;
Sa pagdawat Kaniya hangtud’s dayon,
S’ya higugmaon, tahuron, sugton.
3
Iya na ko! Tudloi’s kahulogan,
Sa paghigugma ug pag-unongay,
Pag-alagad ug hugot nga pagtugyan,
Way panaganang pagsugot Nimo.
4
Iya na! Lawas, kalag, espiritu,
Iya na! Di na gyud mabawi pa;
Maingon nga Ikaw, Hinigugma ko,
Sa way katapusan akoa na.