Natago nga gugma sa Dios

1
Natago nga gugma sa Dios,
Taas, lalum, way nasayud,
Nalantaw kong kahayag Mo,
Naghandom dayon’s pahulay;
Kasakit wa gyuy alibyo,
Kay kini naa ra Nimo.
2
Tingog Mo maoy nagdani
Nga sangonon kong yugo Mo;
Gusto ko untang dawaton,
Apan mabalhinbalhinon;
Giulangan sa kanunay;
Ika’y tumong, masaag pa.
3
Kaluoyng gipatinguha,
Sa kalinaw’s hunahuna;
Gipangita Ka, napakyas,
Kalag wala gyuy kalinaw;
Anus-a pa di maglaag,
Paingon Nimo ang lakang.
4
Unsa man ang makailog
Pagdani’s kasingkasing ko?
O tangtangon unta Nimo,
Magbuot Ka’s tanang lihok.
Unya’s yuta mahigawas,
Makapahuway na ko Nimo.
5
Tagoi ang kaugalingon;
Mabuhi Ka gikan nako;
Wad-on Mong unodnong gusto,
Di binlan sa usang bisyo.
Way lain untang makita’g
Tinguhaon gawas Nimo.
6
Ipahaluna Mong tabang,
Luwasa Ko’s kabalaka;
Wad-a tanang pagbuot ko,
Bisan ang na’s kahiladman.
Anak untang masugtanon,
Magsige’g “Abba, Amahan.”
7
Matag gutlo ipalayo
Sa yuta, maghuwat’s tawag Mo;
Kalag ko sultii ni’ni:
“Akong gugma, Dios, tanan mo.”
Gahum, tingog Mo mabati,
Gugma manamnam, gipili.