Nadungog kong pulong Mo, Ginoo

1
Nadungog kong pulong Mo, Ginoo,
Nga ako gimahal Mo;
Nangandoy ako diha’s pagtoo,
Mahiduol Kanimo.
  Ipaduol, duol Kanimo,
Sa krus gikamatyan Mo,
Ipaduol, duol, ako Ginoo,
Sa nagdugong kilid Mo.
2
Igahin Mo ako’s pag-alagad,
Pinaagi’s gahum Mo;
Sa lig-ong paglaum pasaliga,
Mawa’ng pagb’ot ko Nimo.
3
O pagkalunsay sa kalipay ko,
Panahon sa trono Mo;
Sa dihang mag-ampo, uban Nimo
Magsultiay daw abyan!
4
Giladmon’s gugma di ko matugkad,
Kon di pa igkita Ka;
Kahabog’s kalipay makab-ot ra
Kon ako mopahuway na.