Kanunay S’yang igkita’s manulonda

1
Kanunay S’yang igkita’s manulonda,
Wa makaila’s gugma N’ya;
Kitang nakaila’s dakong gugma N’ya,
Wa hinoon makakita.
Dili madugay igkita nato S’ya,
Makaambit’s himaya N’ya;
Si Maria nga nakakita’s luha N’ya,
Nasayud’s kasakitan N’ya,
Nasayud’s kasakitan N’ya.
2
Hapit nang masayran nato’s bug-os S’ya,
Pag-ilang way makasama;
Apan hikap N’yang nag-ayo’s kasubo,
Dili na mabati didto.
Bisan unya sa pagdayeg mapuno,
Wa nay mainitong ampo;
Wa nay paglipay agig kasakitan,
Way pagsalig’s kalisdanan,
Way pagsalig’s kalisdanan.
3
Bisan unya didto purongpurongan,
Wala na tay krus nga sugton;
Tam-is pakig-ambitay’s ’yang pag-antus,
Maambitan lamang karon.
Pagsulod’s pahulay, kakapoy wa na,
Walay mga pagsulay sab,
Di na maglisud, ni magsubo pa ba,
O mag-antus alang Niya,
O mag-antus alang Niya.
4
Kanihit’s higayon nga mag-antus ta
O maulawan tungod N’ya;
Daling molabay kanang higayona
Nga kaabag S’ya’s problema.
Tanang di pagsinabtanay’g kamingaw,
Mga pagtamay mahanaw;
Gimahal ko kining kabulahanan,
Kay tungod ni’ni, Ginoo,
Tam-is kong mausa Nimo.
5
Gipangandoy kong sayo Kang makita,
Pagkaanindot gyud unta.
Apan di buot molikay’s pagsulay
Mawad-an’s atong sandurot.
Kaloy-i ug pun-a’s dakong gugma Mo,
Magkinabuhi ra Nimo,
Aron di magmahay nga gipalabay,
Ang higayon nako karon,
Ang higayon nako karon.