Way mag-ulang, walay mag-ulang

1
Way mag-ulang, walay mag-ulang;
Sa Imong himaya
Ako pakitaa,
Kanimo padul-a—
Way mag-ulang.
2
Way mag-ulang, walay mag-ulang;
Di Mo unta tugtan
Nga sa kalibutan,
Tingog Mo tabonan—
Way mag-ulang.
3
Way mag-ulang, walay mag-ulang;
Walay kabalaka,
Bisan mga luha,
Ni kaugalingon—
Way mag-ulang.
4
Way mag-ulang, walay mag-ulang;
Way pagduhaduha,
Kahadlok mawala,
Tungod kay naa Ka—
Way mag-ulang.
5
Way mag-ulang, walay mag-ulang;
Kahayag maghayag,
Way gabong magtabon,
Ikaw ang magbuot—
Way mag-ulang.
6
Way mag-ulang, walay mag-ulang;
Sa tanang pagpanaw,
Makit-an ko Ikaw,
Ubanan’s kalinaw—
Way mag-ulang.
7
Way mag-ulang, walay mag-ulang;
Kasanag’s kahayag
Mo maoy magdan-ag,
Dinhi’s akong kalag—
Way mag-ulang.