Mausab’s dagway N’ya

1
Mausab’s dagway N’ya!
M’oy gitinguha!
Tumana, Ginoo,
Kalag dasiga.
2
Mausab’s dagway N’ya!
Espiritu S’ya!
Magpadumala N’ya,
Matumang gusto.
3
Daw salamin ang nawong
Nga walay tabon,
Makitang himaya,
Sumbalik’s grasya.
4
Wa untay magtabon,
Maghanap Niya,
Makapasumbalik
Kan’ya’s kaputli.
5
Tutok’s himaya N’ya,
Nawong sa nawong;
Sigeng magtan-aw N’ya,
Hangtud sa dayon.
6
Mausab’s dagway N’ya!
Bugtong tinguha,
Ipasumbalik S’ya
Aron madayag.
7
Mausab’s dagway N’ya,
Isumbalik pa,
Himaya’s himaya,
Sigeng magdugang.