Kon naa’s natural nga tawo

1
Kon naa’s natural nga tawo,
Unsa gyud kakusganon ko;
Wa masayud, wa kakita,
Nga luya ka’yo.
2
Sa naa pa’s kalibutan,
Wa mabating kapakyasan,
Nangandak pa’s panlimbasug,
Nga nag-uswag ko.
3
Sa na’ pa ko’s kangitngitan,
Di kasulti’s kamabaw ko;
Abi ko’g nanghawod ko’s tanan,
Nagpasigarbo.
4
Sa nakaduol na Nimo,
Hayag Mo nagbutyag nako,
Nakita ang kaugalingon,
Nga wa makita.
5
Nidulot ang kahayag Mo,
Nagtunaw’s tanang kusog ko;
Nagpaubos diha’s abug,
Wala nay garbo.
6
Pagkabuta’g buang’s garbo,
Nga naglig-on sa kalag ko;
Garbong gula’s kasingkasing,
Nagpakontento.
7
Wa may maangkon ang garbo,
Way bahin ko nga perfecto,
Kaulaw ra ug pagmahay,
Di ko kaampo.
8
Sa paghukom dugo nagl’was,
Sa kasuko, kinabuhi;
Unsa diay ko kahugaw
Ug pagkakabus.
9
Moampo ko, way pagtoo,
Gitinguha, Ikawng mao;
Mabag-o bang kasingkasing,
Kaloy-i ako.