Masama Nimo! Manunubos ko

1
Masama Nimo! Manunubos ko,
Pangandoy ko kini’s kanunay;
B’yaan ko tanang mahal sa yuta,
Timbrihe ko sa Imong dagway.
  O samaha na, Manunubos ko,
Samaha ako’s kaputli Mo;
Anhia’s katam-is, kahupong Mo,
Itimbreng dagway Mo kanako.
2
Masama Nimo! puno’g kaluoy,
Mapanggaon, lomo’g maayo;
Tabang ug kadasig Ka’s naluya,
Makasasala gipangita.
3
Masama Nimo! mapaubsanon,
Balaan, isug, may pailub;
Hilom nag-antus’ grabeng kasaba,
Aron maluwas Mo ang uban.
4
Masama Nimo! nia karon ko,
Magdawat’s balaang dihog Mo;
Maimo, Ginoo, ning tungora
Tanang pagkamao’g akoa.
5
Samtang nag-ampo ako Kanimo,
Pun-a ang sulod sa gugma Mo;
Himoang templo puloy-anan Mo,
Kinabuhing kahimut-an Mo.