Suma’s pulong sa grasya Mo

1
Suma’s pulong sa grasya Mo,
Sa kaaghop magtuman,
Sa gitugon’s kamatyon Ka,
Maghandom ko Nimo.
2
Lawas alang nako napikas,
Tinapay gikan’s langit;
Kopa’s tugon akong imnon,
Kanimo maghandom.
3
Di kalimtang Getsemane
O pakigbisug Mo,
Kasakit, dugo, singot Mo,
Di gyud malimot ko.
4
Sa pagtan-aw nako sa krus,
Ug Calvariong giantus,
Ikawng halad, Cordero’s Dios,
Maghandom gyud Nimo—
5
Kasakit Nimo handumon,
Ug pagmahal nako;
Hangtud may gininhawa ko,
Maghandom gyud Nimo.
6
Ngabil kon di na moirog,
Kalimot moabot;
Sa gingharian, Ginoo,
Hinumdomi ako.