Ikaw ray takus, Ginoo

1
Ikaw ray takus, Ginoo,
Daygon’s walay paghunong;
Kay gugma, grasya’g kaayo,
Labaw’s among maisip.
2
Pasidunggan ang ngalan Mo,
Uban’s mga pagsimba;
Mga kaluoy nagbaha,
Bili Mo imantala.
3
Daygon! daygon! Manluluwas!
Kusga, mga balaan,
Daygon! hangtud sa himaya,
Mahingpit Kan’ya magdayeg.