Alang ta’s pagpahiuli’s

1
Alang ta’s pagpahiuli’s
Iglesia lokal.
Alang ta’s pagpahiuli
Sa syudad ug yuta.
Nagbarug sa pagkausa
Usa’s Ginoo,
Gitukod nato ang templo’s
Atong Ginoo.
  Alang’s Ginoo,
Alang’s Ginoo,
Alang ta’s pagpahiuli N’ya!
Alang’s Ginoo,
Alang’s Ginoo,
Alang’s pagpahiuli N’ya!
2
Alang ta’s pagpahiuli,
Gimahal kini;
Kon gamitong espiritu,
Tin-aw’g panan-awon.
Natumba nang Babilonia,
Yawa gitambog,
Iglesia lokal natukod,
Sa sukaranan.