Tayo ay sa pagbabawi

1
Tayo ay sa pagbabawi
Ng Panginoon;
Ng Kanyang ekklesia lokal
Sa mga lunsod.
Nakatayo sa batayan,
Ng pag’kaisa,
Itinatayo ang templo
Ng Panginoon.
  Tayo ay para sa Panginoon,
Para sa Kanyang pagbabawi!
Tayo ay para sa Panginoon,
Sa Kanyang pagbawi.
2
Tayo ay sa pagbabawi,
Ng Panginoon;
Sanayin ang espiritu,
Upang makita
Nabagsak ang Babilonia,
Dyablo ay talo,
Ekklesiang lokal tinayo
Sa lupang lokal.