Gilansang nang daang tawo uban N’ya

1
Gilansang nang daang tawo uban N’ya,
Uban’s bahong kadunot niini;
Gilubong halasnong kinaiya,
Dakong kamat’oran natapos na,
Hawiran ta.
2
Karon may Persona’s espiritu,
Ikatandi sa batang masuso;
Magtubo’s lunsayng gatas sa Pulong,
Tawo sa sulod magmadaugon
Mag-angkon nako.
3
Sa kasingkasing S’ya manag-iya,
Sa tanang bahin mag-una gyud S’ya.
Bisan samokon’s kanhing agalon,
Hunahuna, pagbati, sudlon Mo,
Dawaton ko.
4
Masagol, mausa’s espiritu,
Ug mahiusa ang Dios ug tawo;
Hustong galamhan kinahanglan Mo,
Aron tibu’k Mong personalidad
Mapadayag!
5
Kasingkasing ihalad Kanimo,
Sa tanang paagi mapuy-an Mo;
Himoang dapit pahulayan Mo,
Ang buhat’s pahiuli mahingpit,
Sa bag-ong tawo.