Labing habog kahulogan’s grasya

1
Labing habog kahulogan’s grasya
Dios sa Anak mapahimuslan ta;
Di butang nahatag o nabuhat,
Kondi’ Dios mismo, na-atong pahat.
2
Dios natawo’s unod aron madawat
Ug masinati gyud nato mismo;
Grasya kining nadawat nato’s Dios,
Naggikan ni Cristo ug S’ya mismo.
3
Giisip ni Pablo’ng tanan biya,
Dios dihang Cristo ray iyang grasya;
Ginoong nasinati—grasya n’ya—
Nagpalabaw n’ya’s tanan sa lumba.
4
Cristo kusog sa sulod m’oy grasya,
Gipun-an’s pagkaigo N’ya’s tanan;
Kini ang naa’s espiritu ta,
Nagpalagsik pagbuhat’s buot N’ya.
5
Kining grasya nga si Cristo mismo
M’oy gikin’hangla’g sination ta;
Makaila unta mi’g mabuhi
Sa Imong Kaugalingon nga grasya.