Nia na kita sa yuta

1
Nia na kita sa yuta!
O Hallelujah! Sa yuta!
Si Cristo mao ang yuta
O daygon Siya ang yuta!
  Siya ang gatas ug dugos;
Lugas, lana, bag-ong bino.
Nia na kita sa yuta!
O Hallelujah! Sa yuta!
2
Yutang naglangkob sa tanan:
Trigo, cebada, higuera,
Daghan kaayong tuboran;
Dagaya nga kaparrasan.
  Mag-uma ta adlawng tanan,
Aron ang abut modaghan,
Matag tigum ihalad ta,
Ang labing maayong bunga.