Ikawng kinabuhi

1
Ikawng kinabuhi,
Ug kalinaw ko;
Pag-ambit’s esp’ritu,
Nausa Nimo.
  Sunod’s Espiritu
Mabuhi’s Ginoo,
Kinabuhi’y sangkap
Ug kalinaw N’ya.
2
Iya na’s Ginoo,
Di gyud magapos,
Buhi N’yang balaod
Nag’gawas nako.
3
Di magtagad’s unod,
Sa esp’ritu ra;
Di sundong pagbuot,
Ang Esp’ritu ra.
4
Gamhan ko ni Cristo,
Maesp’rituhanon!
Buhion ang lawas
Sa Iyang gahum.
5
Esp’ritu’g esp’ritu
Usang magsaksi;
Anak kong manunod
Uban ni Cristo.