Gihigugma Ka, nasayud kong ako Ka

1
Gihigugma Ka, nasayud kong ako Ka,
Alang Nimo b’yaan kong kalipayan;
Ikawng maluloy-ong Tagtubos, Manlul’was ko,
Kon higugmaon Ka, higugmaon karon.
2
Mahal Ka, kay una kong gimahal Nimo,
Gilukat ang pasaylo ko sa Calvario;
Gimahal Ka nako kay gipurong Mong tunok;
Kon higugmaon Ka, higugmaon karon.
3
Mamatay ug mabuhi Ikaw mahalon,
Ug daygon Ka hangtud may gininhawa pa,
Kon moabot nang kamatayon ko, Ginoo,
Kon higugmaon Ka, higugmaon karon.
4
Sa kalipayng dayon sa eternidad,
Simbahon Ka sa himayang masanagon;
Pinurongan’s kahayag, awitan Ka nako;
Kon higugmaon Ka, higugmaon karon.