Sa sala kon ikaw gibug-atan

1
Sa sala kon ikaw gibug-atan,
Pasudla dayon si Jesus;
Kon buot kinabuhi mabag-o,
Pasudla dayon si Jesus.
  Ayaw pagduhaduha,
Karon magpasakop ka,
Dawaton Siya karon;
Si Jesus pasudlon dayon.
2
Kon sa kaputli nagtinguha ka,
Pasudla dayon si Jesus;
Naghinlong tubod nag-agay’s duol,
Pasudla dayon si Jesus.
3
Kon may unos nga di mo madaug,
Pasudla dayon si Jesus;
Kon may kahaw-ang nga di mapuno,
Pasudla dayon si Jesus.