O Batong Walang hanggan

1
O Batong Walang hanggan,
Sa I-yong tagiliran
Dugo’t tubig dumanak,
Di na ’ko mapahamak,
Sa lumang likha’y ligtas,
Sa sala’y dobleng lunas.
2
Kahit ano pang gawin,
Utos di kayang tupdin;
Ni ng pusong maningas
Ni ng luhang madalas,
Sala’y di malulutas
Liban sa Iyong pagligtas.
3
Kamay kong walang laman
Tanging sa krus tatangan;
Damtan Mo’ng kahubaran,
Dukha’y Iyong kahabagan,
Marumi’y Iyong hugasan,
Sa Iyo lang—kaligtasan.
4
Kung ako’y lilisan na,
Pipikit na ang mata,
Palapit walang hanggan,
Haharap sa luklukan,
O Batong walang hanggan,
Ika’y aking kanlungan.