Ngalang Jesus pagkatam-is

1
Ngalang Jesus pagkatam-is!
Buot kong sublio’g awit;
Sa kalipay ko naghingpit,
Bililhong ngalang Jesus.
  Jesus! O, pagkatam-is,
Jesus! way pagkabalhin,
Jesus! isangyaw gayud
Takus daygon sa dayon.
2
Gihigugma kong ngalan N’ya,
Sa kaguol ko nasayud;
Kahadlok ko gikuha N’ya,
Mahal kong ngalang Jesus.
3
Ngalang ganahang madungog,
Sa kasingkasing naglipay;
Musika kini’s nagsubo,
Ituboyng ngalang Jesus.
4
Walay pulong makaasoy
Sa katam-is sa ngalan N’ya;
O, isinggit ang pagdayeg!
Daygon ang ngalang Jesus.