Hindi ako, kundi si Kristo lamang

1
Hindi ako, kundi si Kristo lamang,
Pinarangal, inibig, sinamba;
Hindi ako, kundi si Kristo lamang
Sa salita, sa isip, at gawa.
  Iligtas ako sa sarili,
Nawa’y mapasa Iyo,
Nawa’y di na ako, kundi
Mabuhay si Kristo.
2
Kristo lamang, ang umaliw sa akin,
Kristo lamang, nagpahid ng luha;
Kristo lamang, nagbuhat ng pasanin,
Kristo lamang, nagpawi ng kaba.
3
Kristo lamang, di ang hungkag na wika,
Kristo lamang, di kapalaluan;
Sarili ko’y hindi pinadakila,
Kristo lamang, ako’y hinalinhan.
4
Kristo lamang, ang tustos sa kailangan,
Kristo lamang, aking kalusugan;
Kristo lamang, sa buong katauhan,
Buhay Niya ay sa akin namasdan.
5
Kristo lamang, malapit nang makita,
L’walhati Niya ay walang katulad;
Kristo lamang, tinupad aking nasa,
Kristo lamang, aking lahat-lahat.