Poon sa ’kin ginawa Mo

1
Poon sa ’kin ginawa Mo,
Sarili Mo na totoo;
Realidad sa panalig,
Sa sangkalupaa’y higit;
Kay tamis, kaibig-ibig,
Ikaw pinakamatalik.
2
Pangitaing pinagpala,
Sa aki’y Iyong ’pinakita;
Binuo Mong muli ako,
Dinalisay layunin ko;
Pinataas aking uri,
Mapuspusan ng l’walhati.
3
Buhay na Tagapagligtas,
Higit Kang kaibig-ibig;
May l’walhati sa Iyong mukha,
Salita Mo’y mabiyaya;
Ako’y lubos matransporma,
May dagdag na b’yaya’t awa.