Kristo ang tanging katotohanan

1
Kristo ang tanging katotohanan
Ng Pagka-Diyos, tao’t bagay—tanan;
Kung wala Siya, Diyos di matagpuan,
Lahat man ay kasinungalingan.
2
Mga sagisag, mga larawan,
Malaki’t maliit na kailangan,
Anino lamang ni Kristong tunay,
Sa akin Siya ang lahat ng bagay.
3
Hungkag ang mga bagay at gawa,
Kung di Kristo’ng pumuspos sa gitna;
Buong mundo ma’y aking makamtan,
Kung walang Kristo, may kakulangan.
4
Kristo’y tunay na Diyos, Panginoon,
Tunay na liwanag, saan naroon,
Damit kong tunay, tubig na buhay,
Aking panlasa at aking buhay.
5
Teolohiya o doktrina man,
Kristo’ng dapat na katotohanan,
Kung walang Kristo hungkag ang alam,
Maging Biblia’y pawang titik lamang.
6
Kristo ang katunayan ng tanan,
Ng panahon, dako, at anuman;
Kristo ang tanging katotohanan,
Walang hanggan, walang katapusan.