Salaysay ay aawitin

1
Salaysay ay aawitin
Si Hesus na namatay;
Iniwan pati langit din,
Pagtubos maibigay.
  O patuloy ko Siyang awitin,
Si Hesus na namatay,
Aawitin, luwalhatiin,
Walang-hanggang salaysay.
2
Ako’y naligaw na tupa,
Hinanap, natagpuan;
Inakay at niyapos Niya,
Iwinasto ang daan.
  O patuloy ko Siyang awitin,
Si Hesus na namatay,
Aawitin, luwalhatiin,
Walang-hanggang salaysay.
3
Ako’y nasaktan, nanghina,
Si Hesus nagpalunas;
Natakot, walang makita,
Ako’y Kanyang ’niligtas.
  O patuloy ko Siyang awitin,
Si Hesus na namatay,
Aawitin, luwalhatiin,
Walang-hanggang salaysay.
4
Dilim ay banta sa akin,
Daan ay may pighati;
Nguni’t Siya’y laging kapiling,
Akay sa araw-gabi.
  O patuloy ko Siyang awitin,
Si Hesus na namatay,
Aawitin, luwalhatiin,
Walang-hanggang salaysay.
5
Ako’y Kanyang iingatan
Hanggang sa pagbalik Niya;
Binabago Niyang lubusan
Hanggang sa magpangita.
  O patuloy ko Siyang awitin,
Si Hesus na namatay,
Aawitin, luwalhatiin,
Walang-hanggang salaysay.