Kristo ng Diyos, kat’wiran ko

1
Kristo ng Diyos, kat’wiran ko,
Kagandahan at gayak ko;
Sa nag-aalab na mundo,
Makapagtataas-noo.
2
Nananalig sa Iyong dugo,
Na nasa biyayang trono;
Samo ng mga salarin,
Binubo para sa akin.
3
Mas marami mang salarin,
Kaysa bilang ng buhangin;
Nagbayad Ka ng halaga,
Katubusa’y Iyong ginawa.
4
Matapang akong titindig,
Sino ang sa ’ki’y sisingil?
Ako’y lubos kinalagan,
Mula sa sala’t kahi’yan.
5
Balabal na walang dungis,
Kailanman ay ibibihis;
L’
¦walhating di na kukupas,
Sariwa’t di-magwawakas.
6
Diyos ng kalakasa’t sinta,
Awa Mo’y makita nawa;
Gayak nami’t kagandahan,
Hesus, ang aming Kat’wiran.