Pagkamatarung ko’s Cristo

1
Pagkamatarung ko’s Cristo,
Kaanyag, biste’s himaya;
Kon S’ya’y sul-ob ko sa yuta,
Ulo iisa’s kalipay.
2
Nitoo ko sa dugo Mong
Nangamuyo alang nako
Sa trono sa kaluoy Mo,
Giula alang’s kalag ko.
3
Makasasala daghan pa’s
Mga balas sa baybayon,
Apan nalukat Mong tanan,
Sa hingpit nga katubsanan!
4
May kaisug kong mobarug,
Kinsa may makasumbong pa?
Hingpit Mo nang giabswelto
Gikan’s sala ug kaulaw.
5
Sul-ob kong biste way buling,
Di mausab, magpabilin;
Bisan’s kadautan sa tawo
Kini magpabiling bag-o.
6
Dios sa gahum, Dios sa gugma,
Pasaksiha ming mga balaan
Kaanyag Ka’g biste namo,
Ug among Pagkamatarung.