Tinig ni Hesus narinig ko

1
Tinig ni Hesus narinig ko,
“Halina sa Akin,
Mga nabibigatang-loob,
Magpahinga sa ’kin.”
Pagal, pagod, at pighati
Sa Kanya’y lumalapit
Ako’y sa Kanya napahinga
Puso ko’y sumaya.
2
Tinig ni Hesus narinig ko,
“Libre kong ’binigay
Sa uhaw na mga kalulwa
Ang tubig ng buhay.”
Sa Kanya ’ko’y lumalapit
Na may bukas na puso,
Sa pag-inom, uhaw napawi,
Kalul’wa’y nabawi.
3
Tinig ni Hesus narinig ko,
” ’Ko’y ilaw ng mundo
Bumaling ka lamang sa Akin
Ko’y sisinag sa iyo.”
Babaling ako kay Hesus
Na aking araw at tala.
Kaya’t sa Kaniyang liwanag
Lakad na may galak.