Hesus, kasama Ka namin

1
Hesus, kasama Ka namin
Sa dulang nakahain,
Nagsasalo sa handaan,
Ika’y pararangalan.
Sandali ay mahalaga,
Sa hapag kapiling Ka;
Tamis ng kapahingahan
Sa Iyo lamang makamtan.
2
Ang galak sa Iyong presensiya,
Espiritu ’ng nagdala;
Nag-aalaala rito
Sa Iyong daloy ng dugo.
Sagisag tanggapin namin
At Ika’y gunitain:
Katawan Mo ay nawasak,
Dugo Mo ay dumanak.
3
Kay galak, Ika’y makita
Sa sagisag ng b’yaya;
Sa panustos na tinapay,
Alak nakabubuhay!
Masdan Mong nagpulong kami,
Kaisa Mo’t kabahagi -
Putul-putol na tinapay,
Saro ng pagpapala.
4
Hesus, tunay ang pangako,
Sa pulong ay kadalo,
Nagtitipon sa ngalan Mo,
Nagtamasang totoo;
Mahal lalo ang pangako
Sa umaasang puso,
Sa Iyo muling makisalo
Sa kasal ng Kordero.