Awit nami’y ang Haring darating

1
Awit nami’y ang Haring darating,
Glorya kay Hesus, Korderong hain;
Katwiran nasa kaharian Niya,
Hesus maghari, galak ng bansa.
  Aawitin, Siya’y purihin!
Hesus, Hesus, Hari natin!
’To’y ang awit ng mga kay Hesus,
Kay Hesus, glorya, glorya kay Hesus.
2
Sa liwanag Niya, tao’y titira;
Sa hiwalay bibigkis pagsinta;
Setro Niya’y katwiran, katot’hanan,
Nang Siya’y maghari, mali’y wakasan.
  Aawitin, Siya’y purihin!
Hesus, Hesus, Hari natin!
’To’y ang awit ng mga kay Hesus,
Kay Hesus, glorya, glorya kay Hesus.
3
Sa kaharia’y kapayapaan,
Mayabong ang laya’t karunungan,
Maging kai-bigan na ang kaalit,
Paghari Niya’y tabak maging karit.
  Aawitin, Siya’y purihin!
Hesus, Hesus, Hari natin!
’To’y ang awit ng mga kay Hesus,
Kay Hesus, glorya, glorya kay Hesus.
4
Kaalaman sa Diyos, takot, nginig,
Gayang tubig sa dagat tumakip;
Lahat nasa tagsibol, maganda
Magkasundo lahat paghari Niya.
  Aawitin, Siya’y purihin!
Hesus, Hesus, Hari natin!
’To’y ang awit ng mga kay Hesus,
Kay Hesus, glorya, glorya kay Hesus.
5
Kaharian ni Kristo’y ’ming samo,
O Ama, Iyong padaliin ito;
Bagong awit aming hinihimig,
Hesus ang hari, Satanas ’lupig.
  Aawitin, Siya’y purihin!
Hesus, Hesus, Hari natin!
’To’y ang awit ng mga kay Hesus,
Kay Hesus, glorya, glorya kay Hesus.
1
Diana Lynn M. Agno

Lipa, Batangas, Philippines

Do you have a music score of this song? If it's ok, we will use this piece sana sa Nov. 25, Christ the King mass.