May papuri’t salamat

1
May papuri’t salamat,
banal, laksan!
Sa presensya ni Hesus
bagong awitan.
  Siyang umibig sa ’min
sa sala’y naghugas,
L’walhati’y Kanya
magpahanggang sa wakas!
2
Dati sa tingin Niya’y
makasalanan,
Ngayon suot dalisay,
Siya’y papurihan.
  Siyang umibig sa ’min
sa sala’y naghugas,
L’walhati’y Kanya
magpahanggang sa wakas!
3
S’wail ginawang
saserdote’t hari,
Tinubos tinuruan
ng bagong awit.
  Siyang umibig sa ’min
sa sala’y naghugas,
L’walhati’y Kanya
magpahanggang sa wakas!
4
Manatili sa kawalang
pag-asa
Kundi Niya minahal,
nilinis sa sala.
  Siyang umibig sa ’min
sa sala’y naghugas,
L’walhati’y Kanya
magpahanggang sa wakas!
5
Laksan ang ating tinig
Siya’y purihin!
Nang iba’y manalig,
kanta’y aawitin.
  Siyang umibig sa ’min
sa sala’y naghugas,
L’walhati’y Kanya
magpahanggang sa wakas!