Ikawng kinabuhi

1
Ikawng kinabuhi,
Nabuhi nako;
Kahupnganan Ka’s Dios,
Gihatag nako.
Gibalaan ako’s
Kinaiya Mo,
Sa pagkabanhaw Mo,
Nidaug ako.
2
Agay’s kinabuhi,
Naghayag nako,
Dala’s espiritu
Ambitay Nimo;
Nagsangkap’s kin’hanglan,
Tagbo’s sugo Mo,
Aron magpahinlo,
Magbarug Nimo.
3
Dihog’s Espiritu,
Magtuhop nako,
Kalag, espiritu
Suropan Nimo;
Usbon tanang bahin
Isama Nimo,
Padangaton ako
Sa pagkahamtong.
4
Ang kinabuhi Mo,
Dato, nag-awas,
Kanunayng nagbag-o,
Naggahum nako.
Lamyong kamatayon,
Him’ong kusganon,
Gapos ko bugtoon
Ug paawiton.
5
Itugyan, Ginoo,
Ang kaugalingon,
Matuman lang Nimo
Ang tinguha Mo.
Di na mag-usab ko
Sa kaugalingon,
Magbabag sa Imong
Buot buhaton.
6
Mohunong na gyud ko’s
Akong pangusog,
Transpormaha ako
Hangtud magawas;
Tukora ko’s uban
Hangtud makit-an
Ang pagpadayag Mo
Dinhi kanamo.