O pauli na

1
O pauli na
Sulod sa iglesia,
Sa kanunay maglipay kita;
Diin si Cristo
Ang kinabuhi ta,
O Hallelujah, sa iglesia!
  O pauli na,
Mopauli na sa iglesia;
Sa tanang adlaw
Daygon nato Siya,
“Hallelujah—Cristo’g iglesia!”
2
Dinhi nga dapit
Ang Dios mopahulay
Dako gyud ang Iyang kalipay!
Kasingkasing ta m’oy
Puloy-anan N’ya,
Magpadayag sa himaya N’ya.
  Puloy-an sa Dios
Mao man ang Iyang iglesia;
Kini mao gyud ang
Iyang tinguha,
“Hallelujah—Cristo’g iglesia!”