Kon ang akong dalan

1
Kon ang akong dalan
Paingon sa krus,
Kon Imong gitudlo
Ako mag-antus,
Balus unta ni’ni,
Pakigsandurot
Kanimo, Ginoo,
Sa matag gutlo.
2
Kon kuhaan’s yuta,
Dugangi’s langit.
Bisan sakitan man,
Ako magdayeg;
Kon pagbuot Mo nga
Mabulag’s mahal,
Mahiusa unta
Labi pa Nimo.
3
Dalan mamingaw man,
Ikaw kauban;
Dasiga’s pahiyom,
Nga magpadayon;
Grasya Mo saligan,
“Ako” mawala,
Maputling sudlanan,
Mag-awas Nimo.