Jesus, tan-awa ako

1
Jesus, tan-awa ako,
Hatagi ko’s kayano;
Pakab’sa, paaghopa,
Mangita Kanimo ra.
2
Gilutas’ pagbuot ko,
Ug sa akong kahakog;
Sa pagkamayubiton,
Ug kahangol nga daygon.
3
Isalikway ang tanang
Makapagarbong butang;
Pagbuot ipasakop,
Sa tiilan ni Jesus.
4
Himoang sama’s bata,
Kaalam mangawala;
Makakita’s kahayag,
Maglakaw ra’s gahum Mo.
5
Magpa’raray’s dughan Mo,
Ang gikapoyng kalag ko;
Dunay kalinaw sa Dios
Tungod’s mahal Mong dugo.
6
Magpabilin’s dughan Mo,
Adlaw-adlaw magdayeg;
Hangtud’s kamatayon ko,
Sa gihapon magdayeg.