Di pul-ang mohanggap Nimo

1
Di pul-ang mohanggap Nimo,
O huyohoy’s gugma;
Humot Ka pa’s kahoyng merto,
Ug †copher alang kanako,
Ikaw ang Balsamo
Gikan sa itaas.
2
Matahum Ka’s labing tahum,
Di puol tan-awon;
Mapuno gyud ko’s kalipay,
Makakita’s Imong dagway,
Kasanag’s nawong Mo,
Katahum! Ginoo.
3
Di gyud igong pagsugot ko,
Manlul’was, Agalon,
Di ko buot magawasnon,
Kondi’ andam, maunongon,
Hangtud’s katapusan
Ikaw alagaran.
4
Di ko pul-an sa pag-awit,
Ngalang labing tam-is;
Awit sa tumang kalipay
Sa sulod ko nidagayday;
Kalag ko napuno
Sa Imong kalipay.
5
Di kahuma’g hisgut Nimo,
Dagha’g ikaasoy;
Pinitik’s kasingkasing Mo
Malomong nagdani nako,
Naghunghong, naglipay,
“Maayo ang tanan.”

† Usa ka tanom sa Daang Kalibutan nga mahal kaayo tungod sa humot nga dalag ug puting mga bulak niini. (A.S. 1:14, A.S.V.)