Hesus sa lahat humigit

1
Hesus sa lahat humigit,
Hades, lupa’t langit;
Samba ng anghel at tao,
Takot ang demonyo.
2
Hesus, ngalang sinisinta,
Bigay sa maysala;
Nagpaalis ng pangamba,
Nagdalang payapa.
3
Sinaktan ulo ng Dyablo,
Napalaya’ng preso;
Ang mahina’y napalakas,
Buhay ay nagligtas.
4
Nawa’y matikman, makita
Ng mundo b’yaya Niya;
Pag-aruga’y tamasahin,
Pagsinta’y tanggapin.
5
Hayag kong katuwiran Siya,
Patotohanan nga:
Ang tangi kong dapat gawin,
Kordero’y purihin.
6
Magagalak kung sa huli,
Ngalan Niya’y imutawi,
Sa lahat ipahayag Siya,
“Kordero’y masdan nga”