Walang lugi, walang gana

1
Walang lugi, walang gana,
Walang krus walang buhay nga;
Kung di mamatay ang trigo,
Pa’nong mamumunga ito?
Kung magpaparami ako
Pa’nong di basag at buo?
Kung magpaparami ako
Pa’nong di basag at buo?
2
Manghahawak ng kalulwa,
Kalulwa hinawakan nga;
Kung alipin na may ginto,
Alipin din na pareho.
Saan man puso’y ibaling,
Ito’y taling nang-alipin
Saan man puso’y ibaling,
Ito’y taling nang-alipin.
3
Tanim sa bukid hinog na,
Gintong kulay pinagpala;
Bunga ng butil namatay,
Bago ang ani’y mataglay.
Kailangang may lumuha,
Di bigong makipagbaka;
Dumanas ng pagdurusa,
Tanim handang anihin na.