Lakas pagkabuhay-muli

1
Lakas pagkabuhay-muli
Upang aking kilanlin;
Dapat krus aking ibigin,
Lugi’y aking tanggapin.
Walang kam’tayan,
Wala ngang buhay;
Mula lang sa kamatayan,
Babangon’ng buhay.
2
Kristo’y maihubog sa ’kin
Ako’y dapat tapusin;
Buhay sa krus panatil’hin,
Kaluluwa’y patayin.
3
Walang hanggang Espiritu
Gam’tin ng Diyos pagpako;
Sa ’kin kalakip ni Kristo
Nang buhay Niya’y mabubo.
1
Maeriehl R.

Lucena City, Quezon, Philippines

Filipos 3:9-10 Upang makilala ko Siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay-na-muli, at ang pagsasalamuha ng Kanyang mga pagdurusa, na ako ay naiwawangis sa Kanyang kamatayan

Amen! Atin pang kilalanin ang Panginoon sa lakas ng Kanyang pagkabuhay-na-muli habang iniibig natin ang krus at pagtanggap sa lahat ng kalugihan... sa ganitong paraan naiwawangis tayo sa Kanyang kamatayan hanggang Siya ay lubos nang naihubog sa atin!