Sa kanluran ang araw

1
Sa kanluran ang araw
Palubog di matanaw;
Sa pagdating ng gabi
Sisilay ilaw munti
Buong langit.
Banal, banal, banal
Diyos ng Hukbo!
Langit, lupa’y puno Mo,
Nagpupuri sa Iyo!
Kay tayog Mo!
2
Sa buong sansinukob,
Hangad ko’y mukha Mo,
Sa paligid nais ko,
Makita l’walhati Mo,
Pu’nan ako!
3
Nang gabi’y lumalalim
Puso ko’y nananabik,
Sa l’walhati biyaya,
Ang mukha Mo’y makita,
Di ulila!
4
Naglaho sa ’king mata,
Araw, gabing panlupa;
Walang hanggang umaga,
Dalhin sa ’kin Iyong glorya,
Gabi’y wala.