Liwanag, ang Diyos nga sa Kanya’y walang dilim

  Liwanag, ang Diyos nga sa Kanya’y walang dilim!
O manahan nawa sa presensya Niya!
Sa liwanag tamasa’y paglilinis lagi -
Sa ’ting sala!
  Sisters: Sa ilaw
Brothers: Lumalakad -
Sisters: Sal’muha
Brothers:’Ting tamasa;
Sisters: Ang dugo
Brothers: Ng Anak
Lahat: Hinugasan tayo.
  Sisters: Inamin
Brothers: Siya ay tapat
Sisters: ’Patawad -
Brothers: Makatwiran.
Sisters: Masaya!
Brothers: Hugas na
Lahat: Sa ’ting sala!