Naibukod, anong saya

1
Naibukod, anong saya!
Sila’y pinagpala nga;
Mula sa lahat nagbitiw,
Sa Kanya’y naging magiliw.
Pahinga’y na kay Hesus,
Pahinga’y na kay Hesus.
2
Kristo’y nagbukod sa akin,
Nanguna sa lakarin;
Paliwanag at larawan,
Buhay Niya sa kabanalan.
Sino ang masunurin?
Sino ang masunurin?
3
Lumabas sa kampamento,
Pagnaisin Mo ako;
Galak magpasakop sa Iyo,
Tiisin pagtakwil sa Iyo.
Mapasa Iyo nang lubos!
Mapasa Iyo nang lubos!
4
Sa maysala ay ibukod,
At sa Iyo’y nagpalungkot;
Gaya Mong mangangalaga,
Sa maysala’y magtit’yaga.
Nais Mo siyang gagawin!
Nais Mo siyang gagawin!
5
Pangino’n kata’y lubusan,
Walang namamagitan
Lubos sa Iyo ang paghandog
Lubos sa Iyo, naibukod
Hanggan sa walang hanggan.
Hanggan sa walang hanggan.