Dugo munang naglilinis

1
Dugo munang naglilinis
Saka ungguwentong pahid;
Pentecostes ’di darating
Kung walang Golgota rin.
Walang paglinis ng dugo,
Walang lakas ’Spiritu;
Kung maging saksi ni Kristo
Kitlin buhay-kal’wa ko.
  Koro: (English tune)
Sa krus, Poon, ’king hiling
Buhay-kal’wa ko’y kitlin;
Magbayad ko’ng halaga,
Nang pagpahid makuha.
  Koro: (Chinese tune)
Sa krus, Poon, aking hiling
Buhay kal’wa ko’y kitlin
Halaga’y babayaran ko
’Spiritu puni’n ako.
2
Bato kailangang paluin,
Nang tubig paagusin;
’Spiritu may kapuspusan,
Kapag may kamatayan.
Kung namatay kasama Niya,
Handa’ng lahat mawala;
Daramtan ng Kanyang lakas
Nang mundo’y ’ting maligtas.
  Koro: (English tune)
Sa krus, Poon, ’king hiling
Buhay-kal’wa ko’y kitlin;
Magbayad ko’ng halaga,
Nang pagpahid makuha.
  Koro: (Chinese tune)
Sa krus, Poon, aking hiling
Buhay kal’wa ko’y kitlin
Halaga’y babayaran ko
’Spiritu puni’n ako.
3
Apoy sunod sa dambana,
Kung nalugi may bunga;
Pag-alay dapat mauna,
Nang trono’y sumunod na.
Kung tunay ’ting sakripisyo
Sa Diyos lahat isuko;
Kapangyarihan ay atin
Nang ito’y matanghal din.
  Koro: (English tune)
Sa krus, Poon, ’king hiling
Buhay-kal’wa ko’y kitlin;
Magbayad ko’ng halaga,
Nang pagpahid makuha.
  Koro: (Chinese tune)
Sa krus, Poon, aking hiling
Buhay kal’wa ko’y kitlin
Halaga’y babayaran ko
’Spiritu puni’n ako.
4
Ihanda sisidlang basyo,
Nang langis puna’n ito;
Maghukay munang daluyan,
Nang mapun’an ng Ulan.
Daraan sa Ilog Jordan,
’Spiritu maragdagan;
Kamatayan ng bautismo -
Kasunod Espiritu.
  Koro: (English tune)
Sa krus, Poon, ’king hiling
Buhay-kal’wa ko’y kitlin;
Magbayad ko’ng halaga,
Nang pagpahid makuha.
  Koro: (Chinese tune)
Sa krus, Poon, aking hiling
Buhay kal’wa ko’y kitlin
Halaga’y babayaran ko
’Spiritu puni’n ako.
5
Kapag ani’ng hinog ’masdan,
Sa gintong kabukiran;
Gunitaing bago nito,
May namatay na trigo.
Maranas munang kam’tayan,
Butil ng buhay kamtan;
Kung di naratnang kalbaryo
Walang lakas ’Spiritu.
  Koro: (English tune)
Sa krus, Poon, ’king hiling
Buhay-kal’wa ko’y kitlin;
Magbayad ko’ng halaga,
Nang pagpahid makuha.
  Koro: (Chinese tune)
Sa krus, Poon, aking hiling
Buhay kal’wa ko’y kitlin
Halaga’y babayaran ko
’Spiritu puni’n ako.
6
O Pangino’n, yamang ganyan
Bigyan ’kong katapatan,
Kapalaluan tuusin,
’Ko’y magdusa, ’Ka’y sundin.
Kamatayang mas malalim
Aking kailanganin;
Kahulugan ng krus, Poon,
Isangkap sa ’kin ngayon.
  Koro: (English tune)
Sa krus, Poon, ’king hiling
Buhay-kal’wa ko’y kitlin;
Magbayad ko’ng halaga,
Nang pagpahid makuha.
  Koro: (Chinese tune)
Sa krus, Poon, aking hiling
Buhay kal’wa ko’y kitlin
Halaga’y babayaran ko
’Spiritu puni’n ako.