Kapangyarihan aking hanap

1
Kapangyarihan aking hanap,
Sa gawa Mo, di ko natupad;
Ako’y mahina’t walang lakas,
Damtan ako’ng lakas!
  Naghihintay at suko sa Iyo,
Sa Iyong presensya nagsumamo;
Bigyang-lakas, ngayon din bigyan,
Lakas ako’y damtan.
2
Biyayaan at alagaan,
Ekklesia Mo kaloob bigyan;
May lakas Ikaw paglingkuran,
Lakas ako’y damtan.
  Naghihintay at suko sa Iyo,
Sa Iyong presensya nagsumamo;
Bigyang-lakas, ngayon din bigyan,
Lakas ako’y damtan.
3
Lakas bigyan, awtoridad din,
Tulad noong Pentecostes din,
Aming panalangin tugunan,
Lakas kami’y damtan.
  Naghihintay at suko sa Iyo,
Sa Iyong presensya nagsumamo;
Bigyang-lakas, ngayon din bigyan,
Lakas ako’y damtan.
4
Hiniling Iyong kapangyarihan,
Ng Iyong Katawan sa Iyong Ngalan;
Makalangit na apoy, ulan,
Lakas ako’y damtan.
  Naghihintay at suko sa Iyo,
Sa Iyong presensya nagsumamo;
Bigyang-lakas, ngayon din bigyan,
Lakas ako’y damtan.