Pangino’n Manananggol Ka

1
Pangino’n Manananggol Ka,
’Ming Taga-aliw pa,
Aming Tagapamagitan,
Sa Kanyang harapan.
2
Tagapagtanggol Ka namin,
Tagasamo Ka rin,
Kami’y ’pinananalangin,
Lubhang matulungin.
3
Ayon nga sa lugod ng Diyos,
Gumawa Kang lubos,
Sa langit at sa loob ko,
Lahat nilutas Mo.
4
Nananahang Espiritu,
Tagapan’langin ko;
Manananggol Ka sa langit,
Sa lo’b humihibik.
5
Laging buhay, ayon sa Diyos
Nagbibiyaya nang lubos;
Sa buhay ng pagkabuhay,
Lakas sa lo’b taglay.
6
Nagbigay buhay ’Spiritu,
Lakas sa hina ko;
Sa ’king ’spiritu, lakas Mo,
Kinabubuhay ko.
7
Sa Iyong pag-ibig at awa,
Laging naglingkod Ka;
Kami ang Iyong kapuspusan,
Ikaw aming tanan.