Araw ng katuwiran Ka

1
Araw ng katuwiran Ka,
Pakpak panlunas pa;
Mal’walhati Mong pagsilay,
May payapa’t buhay.
2
Diyos ng pag-ibig at awa,
Pinaparito Ka;
Nang mga sa kadiliman,
Iyong maliwanagan.
3
Umagang walang ulap Ka.
Sinag ng umaga;
Kami’y gayang lunting damo
Sa Iyo lumalago.
4
Magiliw na pagsilay Mo,
Sinikatan ako;
Patungo ang pagliwanag,
Sa tanghaling tapat.
5
Ang pagsilay ng liwanag,
Nilampasang hirap;
Dala’y pag-ibig at habag,
Tuloy na pagsikat.
6
Ika’y tala sa umaga
Aming gantimpala;
Sinilayan, mga sa Iyo
Umibig nang husto.
7
Sa liwanag paibigin,
Mata ko’y linawin;
Magbantay at manalangin,
Ikaw ay hintayin.