Kay lalim ng pag-ibig Mo

1
Kay lalim ng pag-ibig Mo,
Lawak di ko matanto!
Higit kaysa dagat lalim,
Umabot pa sa akin.
Sarili Mo’y ibinigay,
Upang Kita’y mataglay.
Ako’y nakahugpong sa Iyo,
Sangkap ng Katawan Mo.
2
Di-mabigkas kay dakila,
Sa akin Iyong nagawa!
Sa akin Ka nakiisa
At nakihalo Ka pa.
Ibinigay Sarili Mo
Upang maging tustos ko;
Tuwing Kita matamasa’y
Ikaw ang Siyang mabuhay.
3
In’hayag ng pag-ibig Mo -
Ang pagka-Diyos Mong buo,
Kahulugan ng buhay ko,
Sa akin Ka mamuno.
Ikaw ang buhay at lakas,
Pag-ibig Mo’y dinanas,
Ako ang tagapagmana
Ng ganap Mong biyaya.
4
Di mawalay Ka sa akin,
Ako’y Iyong mamahalin,
Pag-ibig walang-kapantay,
Kata’y pinag-uugnay!
Pag-ibig Mo’y papurihan
At pasasalamatan!
Ikaw ay akin, ako’y Iyo
Dakila’ng pag-ibig Mo.