Bukal dumadaloy mula sa ’spiritu

1
Bukal dumadaloy mula sa ’spiritu,
Umagos Diyos Tres-uno;
Ama’y pinagmulan, Kristong Anak gabay,
Espiritu’y nagbigay-buhay.
  Agos-buhay, pah’lagahan,
Buhay-kalulwa’y bitiwan;
Palalimin ang agos-buhay,
Pagdating Mo, putong mataglay.
2
Sa lunting pastulan, ako’y pinahiga,
Sa batis ako’y dinala;
Walang pagpumiglas, walang sar’ling-sikap,
Sa agos, pala ’king natanggap.
3
Sa kabanal-banal ako’y tinawag Niya,
Mamuhay sa presensya Niya;
Manatili ako sa Kanya, sabi Niya,
’Pagka’t Siya’ng puno, ako’y sanga.
1
andy

Tabuk Saudi Arabia, Northern, Saudi Arabia

Oh Hallelujah! Praise the Lord! I like this song because when I sing and read this lyrics it is very nourishing to dahil sa Bukal na ito dumadaloy mula sa spirito umagos Diyos tres uno oh halelluyah wala tayung ibang gawin kundi sumonod lamang sa sa agus at manatili.

Amen

in Christ Jesus

A.K SAUDI