Namatay nga si Hesus sa krus

1
Namatay nga si Hesus sa krus,
Dugo Niya sa sala’y pantubos,
Ako’y nilinisan Niyang lubos;
Siya ay purihin!
  Siya ay purihin,
Siya ay purihin;
Dugong mahal ako’y nilinis;
Siya ay purihin!
2
Sa krus handog Niya ay biyaya,
Mga sala ko’y nilinis Niya;
O, paglinis, kahanga-hanga;
Siya ay purihin.
3
Siya ay bukal na nagliligtas,
Sa Kanya ay di na lalabas;
Dito’y nalilinis at ligtas;
Siya ay purihin.
4
Sa bukal kay tamis, parito;
Lapit kalul’wang may siphayo;
Sumisid ka nang makumpleto;
Siya ay purihin.