Buhay ay isang iglap

1
Buhay ay isang iglap,
Tulad ng mga ulap,
Sindali ng pangarap,
Agapan!
Panaho’y lumilipas,
Buhay ay nagwawakas,
Pagdaka’y pahimakas,
Agapan!
  Agapan! Agapan!
Tawag ka ni Hesus, iyong agapan,
Kung mabalam sa sala,
Baka mapagsarhan ka,
At tawag mo’y huli na,
Agapan!
2
O pantas, tingnan mo nga,
Bulaklak nalalanta,
Kabataa’y tatanda,
Agapan!
Magtuos nang maaga,
Baka maabutan ka -
Walang hanggang parusa,
Agapan!
3
Ang Espiritu Santo,
Nagsusumamo sa iyo,
Nang buhay matanggap mo,
Agapan!
Tanggapin biyaya Niya,
Nang di mapahamak ka,
Mag-atubili’y huwag na,
Agapan!
4
Pakinggan mo, salarin,
Manliligtas piliin,
Langit magagalak din,
Agapan!
Ang liwanag tunguhin,
Panginoon tanggapin,
Lumapit ka ngayon din,
Agapan!