Maoy paglaum Cristo mobalik

1
Maoy paglaum Cristo mobalik!
Malalin kita ug matransporma;
Mahimaya ta uban Kaniya,
Sa pagkasama N’ya maporma ta.
  Mahimayaong paglaum!
Kay si Cristo mobalik man!
Malalin kita ug matransporma,
Paglaum’s himaya, mobalik S’ya!
2
Maoy paglaum Cristo mobalik!
Mahanaw ang daang kabuhatan;
Magawas, di na ta mag-agulo,
Kaluwasang bug-os pahimuslan.
3
Maoy paglaum Cristo mobalik!
Maghari uban N’ya’s kanasuran,
Sa ’yang presensya S’ya alagaran,
Kita mga sacerdoteng tanan.
4
Maoy paglaum Cristo mobalik!
Maminatud-on nga mag-alagad,
Dagan’s lumba magmapadayonon,
Maangayan’s ganti’s Gingharian.